پوسترها

 | تاریخ ارسال: 1400/9/21 | 
Download تطابقات منزل بعد از سکته مغزی رضا روزبان ۱
Download تاثیر تحریک مغناطیسی مکرر جمجمه ای سمت راست مغز همراه با گفتاردرمانی به روی عملکرد زبانی افراد آفازیک ناروان عادله رحیم پور مرادی ۲
Download تاثیر تحریک ناحیه مغزی (IFG) سمت راست توسط rTMS همراه با گفتاردرمانی به روی عملکرد زبانی افراد آفازیک ناروان ناشی از سکته مغزی عادله رحیم پور مرادی ۳
Download The effect digital branding in success and growth of medical centers محمد دخانچی  ۴
Download اهمیت درمان دیسفاژیا در بیماران در اوایل دوره پس از سکته مغزی : مقاله مروری مهدیس قدیمی ۵
Download تظاهر اولیه بیماری کادازیل بعد از عفونت کرونا محمدعلی نهایتی ۶
Download اصلاح شیوه زندگی برای پیشگیری از سکته مغزی ثانویه آذین گلمرادی زاده ۷
Download عواطف و احساسات بعد سکته ی مغزی آذین گلمرادی زاده ۸
Download ویژگیهای الکتروانسفالوگرافیک سندروم پوشر: یک گزارش موردی مریم مقدم سلیمی ۹
Download تغییر شبکه های عملکردی در افراد دچار سکته مغزی با ناهنجاری درک عمودی بینایی میمنه جعفری ۱۰
Download مکانیسم های سکته ی ایسکمی ناشی از کووید-۱۹  احسان کاویانی ۱۱
Download اختلال شناختی پس از سکته مغزی آذین گلمرادی زاده ۱۲
Download توابخشی از راه دور در آسیب های شدید مغزی اکتسابی در دوران شیوع ویروس کرونا آذین گلمرادی زاده ۱۳ 
Download اهمیت توانبخشی اولیه عملکردهای اجرایی در افراد مبتلا به آفازی آزاده عابدین زاده ۱۴
Download تاثیر تحریک جریان الکتریکی مستقیم مغز از طریق جمجمه بر عملکردهای شناختی پس از سکته مغزی آزاده عابدین زاده ۱۵
Download ضرورت مداخلات گفتاردرمانی زودهنگام در ارتقا کیفیت زندگی افراد مبتلا به سکته مغزی سارا عابدینی باغبادرانی ۱۶
Download مروری بر نقش توانبخشی مبتنی بر تکنولوژی دردرمان آفازی ناشی از سکته مغزی سارا عابدینی باغبادرانی ۱۷
Download چگونه میتوان ریسک خطای تشخیصی استروک را در سندروم حاد وستیبولار کاهش داد احمد چیت ساز ۱۸
Download نوروفیدبک در توانبخشی افراد با سکته مغزی مینا احمدی کهجوق ۱۹
Download بروز همی پارزی حاد به دنبال واکسیناسیون کووید ۱۹ ، یک عارضه ی نادر : گزارش دو بیمار از اصفهان روشنک مهدی پور ۲۰
Download مقایسه تاثیر یک جلسه سوزن زدن خشک با سه جلسه سوزن زدن خشک در هفته بر اسپاستیسیتی عضلات فلکسور مچ دست و عملکرد حرکتی بیماران مبتلا به سکته مغزی فاطمه السادات هاشمی نسب زواره ۲۱
Download جنبه های بیماری های روانپزشکی اضطراب و استرس در بیماران قلبی عروقی مهران مسیبی ۲۲
Download تحریک الکتریکی مستقیم فرا جمجمه ای و کارکرد حرکتی در افراد با سکته مغزی مینا احمدی کهجوق ۲۳
Download زبان در آسیب شناختی جعفر معصومی ۲۴
Download The Efficacy of Elderly in Language فاطمه فکار ۲۵
Download بررسی اثربخشی روشهای تعدیل و تحریک کننده غیر تهاجمی مغز بر روی آفازی: مطالعه مروری مریم مقدم سلیمی ۲۶
Download The Tele-Rehabilitation in Aphasia after Stroke فاطمه فکار ۲۷
Download The Impacts of Coronavirus on Aphasia فاطمه فکار ۲۸
Download Effecs of The COVID-۱۹ in Dysphagia فاطمه فکار ۲۹
Download ترکیب درمان نوروفیدبک و  نوردرمانی مغزی در بهبود عملکرد دست در بیماران سکته مغزی: مطالعه موردی مریم مقدم سلیمی ۳۰
Download Speech and Language Difficulties in Dementia فاطمه فکار ۳۱
Download مویامویا جزو علل نادر در ایجاد استروک جوانان شادی زمانیان ۳۲
Download Effects of functional electrical stimulation compared to an ankle-foot orthosis on walking and user satisfaction in people with stroke-related foot drop: literature review پرستاری ۳۳

دفعات مشاهده: 106 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر