برگزاری وبینار Iranian Stroke School

برگزاری وبینار Iranian Stroke School  در تاریخ ۱ و ۲ آبان ماه از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۳۰ با اسپانسری شرکت بهرینگر برگزار میگردد.(دارای امتیاز بازآموزی)

جهت شرکت در برنامه روی لینک زیر کلیک کنید.

http://live۸۰۳.videocake.ir/

برنامه وبینار:

 Angels Iran Stroke School_Final Draft Agenda

 

 | تاریخ ارسال: 1399/11/6 |