برگزاری اولین سمپوزیوم مشترک مغز و قلب ایران
اولین سمپوزیوم مشترک مغز وقلب ایران توسط انجمن سکته مغزی ایران و باهمکاری انجمن آترواسکلروز ایران در تاریخ پنجشنبه ۹۸/۹/۲۱ در محل هتل پارسیان اوین برگزار گردید.
 | تاریخ ارسال: 1399/11/6 |