مراقبتهای پرستاری در سکته حاد مغزی
انجمن علمی سکته مغزی برگزار میکند:
🔸موضوع
مراقبتهای پرستاری در سکته حاد مغزی 
زمان و تاریخ :
🗓*پ
نجشنبه ۲۲مهر ماه * 
🕰ساعت: ۱۰:۰۰الی ۱۲:۰۰

🔸همراه با امتیاز بازآموزی
شناسه ثبت نام در آموزش مداوم ۱۷۰۸۰۲
(ظرفیت محدود)
برای اخذ امتیاز بازآموزی ، شرکت در آزمون تا ۴۸ ساعت پس از پایان وبینار الزامی‌ است.                                                         
روش اتصال به اسکای روم 
📌 مرورگر مورد نیاز :
Google Chrome
ترجیحا بروزرسانی گردد

۱-کلیک بر روی لینک 
 
https://www.skyroom.online/ch/stroke۱۲/stroke-nurse۲
۲-ورود بعنوان مهمان

تلفن دبیرخانه: ۸۸۹۴۱۴۳۸_۰۲۱

انجمن سکته مغزی ایران

 | تاریخ ارسال: 1400/6/3 |